rhestrau termau

Isod mae detholiad o fathau gwahanol o restrau termau, gan gynnwys rhestrau byr o dermau sylfaenol ambell faes pwnc fel Busnes a Mathemateg, rhestrau ar gyfer isfeysydd penodol fel Rygbi a Phêl-droed. Yn ogystal, ceir isod restrau pynciol o dermau wedi’u dosbarthu o dan drwydded hael CC-BY 4.0.

Termau Sylfaenol

Dyma restrau o dermau sylfaenol ar gyfer nifer o’r pynciau a geir ym myd addysg.

Termau Sylfaenol Busnes
Cliciwch yma i weld y rhestr lawn o dermau sylfaenol

Termau Sylfaenol Mathemateg
angle, axis, cube, diameter, equation, fraction, multiply, percentage, sum, volume etc.
ongl, echelin, ciwb, diamedr, hafaliad, ffracsiwn, lluosi, canran, swm, cyfaint etc.
Cliciwch yma i weld y rhestr lawn o dermau sylfaenol

Termau Sylfaenol Technoleg Cerddoriaeth
Cliciwch yma i weld y rhestr lawn o dermau sylfaenol

Termau Sylfaenol Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu
Cliciwch yma i weld y rhestr lawn o dermau sylfaenol

Termau Sylfaenol Trin Gwallt a Harddwch
Cliciwch yma i weld y rhestr lawn o dermau sylfaenol

Termau Is-feysydd

Dyma ddetholiad o dermau sy’n perthyn i is-feysydd, e.e. termau Pêl-droed o fewn maes Addysg Gorfforol.

Termau Pêl-droed
Cliciwch yma i weld y rhestr lawn o dermau

Termau Rygbi
Cliciwch yma i weld y rhestr lawn o dermau

Termau Cyfatebol Pynciol CC-BY 4.0

Dyma restrau ar ffurf ffeiliau testun plaen o dermau cyfatebol Saesen/Cymraeg sy’n perthyn i feysydd pwnc penodol. Maen ar gael i’w llwytho i lawr o dan drwydded hael CC-BY 4.0.

Termau Cyfatebol Addysg Grefyddol
Cliciwch yma i gael mynediad at Dermau Cyfatebol Addysg Grefyddol

Termau Cyfatebol Bwyd, Deiet ac Arlwyo
Cliciwch yma i gael mynediad at Dermau Cyfatebol Bwyd, Deiet ac Arlwyo

Termau Cyfatebol Celf a Dylunio
Cliciwch yma i gael mynediad at Dermau Cyfatebol Celf

Termau Cyfatebol Cemeg a Bioleg
Cliciwch yma i gael mynediad at Dermau Cyfatebol Cemeg a Bioleg

Termau Cyfatebol Cymdeithaseg
Cliciwch yma i gael mynediad at Dermau Cyfatebol Cymdeithaseg

Termau Cyfatebol Ffiseg a Mathemateg
Cliciwch yma i gael mynediad at Dermau Cyfatebol Ffiseg a Mathemateg

Termau Cyfatebol Gwleidyddiaeth a’r Gyfraith
Cliciwch yma i gael mynediad at Dermau Cyfatebol Y Gyfraith

Termau Cyfatebol Seicoleg
Cliciwch yma i gael mynediad at Dermau Cyfatebol Seicoleg

Termau Cyfatebol Addysg Gorfforol
Cliciwch yma i gael mynediad at Dermau Cyfatebol Addysg Gorfforol

Termau Cyfatebol Amaeth a’r Amgylchedd
Cliciwch yma i gael mynediad at Dermau Cyfatebol Amaeth a’r Amgylchedd

Termau Cyfatebol Cerddoriaeth
Cliciwch yma i gael mynediad at Dermau Cyfatebol Cerddoriaeth

Termau Cyfatebol Daearyddiaeth a Daeareg
Cliciwch yma i gael mynediad at Dermau Cyfatebol Daearyddiaeth a Daeareg

Termau Cyfatebol Diwydiannau Creadigol
Cliciwch yma i gael mynediad at Dermau Cyfatebol Diwydiannau Creadigol

Termau Cyfatebol Busnes
Cliciwch yma i gael mynediad at Dermau Cyfatebol Busnes

Termau Cyfatebol Electroneg a Pheirianneg Electronig
Cliciwch yma i gael mynediad at Dermau Cyfatebol Electroneg a Pheirianneg Electronig

Termau Cyfatebol Gofal ac Addysg Plant a Phobl IfancT
Cliciwch yma i gael mynediad at Dermau Cyfatebol Gofal ac Addysg Plant a Phobl Ifanc

Termau Cyfatebol Hanes ac Archaeoleg
Cliciwch yma i gael mynediad at Dermau Cyfatebol Hanes ac Archaeoleg

Termau Cyfatebol Iaith a Llenyddiaeth
Cliciwch yma i gael mynediad at Dermau Cyfatebol Iaith a Llenyddiaeth

Termau Cyfatebol Iechyd a Gofal
Cliciwch yma i gael mynediad at Dermau Cyfatebol Iechyd a Gofal

Termau Cyfatebol Peirianneg a Thirfesureg
Cliciwch yma i gael mynediad at Dermau Cyfatebol Iechyd a Gofal

Termau Cyfatebol Technoleg Gwybodaeth
Cliciwch yma i gael mynediad at Dermau Technoleg Gwybodaeth

Termau Cyfatebol Troseddeg
Cliciwch yma i gael mynediad at Dermau Cyfatebol Troseddeg

Termau Cyfatebol Crefydd ac Athroniaeth
Cliciwch i gael mynediad at Dermau Cyfatebol Crefydd ac Athroniaeth

 

Ffurfiau Cyfatebol

Rhestr ffurfiau cyfatebol
Ceir rhestr o ffurfiau cyfatebol sy’n cynnwys cofnodion o Y Termiadur Addysg ar y Porth Technolegau Iaith (Ffeil cyfatebion Cymraeg-Saesneg).