Termau Sylfaenol Mathemateg

Dyma restr o dermau sylfaenol Mathemateg yn Gymraeg:

acute angleongl lemebonglau llym
acute angled triangletriongl ongl lemnmtrionglau onglau llym
addadiobe
algebraalgebraegb
algorithmalgorithmegalgorithmau
angleonglebongl
areaarwynebeddegarwynebeddau
averagecyfartaleddegcyfartaleddau
axisechelinebechelinau
bar graphgraff bareggraffiau bar
calculatecyfrifobe
centimetrecentimetregcentimetrau
circlecylchegcylchoedd
circumferencecylcheddegcylcheddau
comparisoncymhariaethebcymariaethau
conecônegconau
cubeciwbegciwbiau
cylindersilindregsilindrau
datadataell
decimaldegolynegdegolion
decimal placelleoedd degoleglle degol
decimal pointpwynt degolegpwyntiau degol
degreegraddebgraddau
diameterdiamedregdiamedrau
digitdigidegdigidau
dimensiondimensiwnegdimensiynau
dividerhannube
divisiblerhanadwyans
equationhafaliadeghafaliadau
equidistantcytbellans
equilateral triangletriongl hafalochrogegtrionglau hafalochrog
even numbereilrifegeilrifau
facewynebnmwynebau
factorffactoregffactorau
figureffiguregffigurau
finitemeidraiddans
formulafformiwlaebfformiwlâu
fractionffracsiwnegffracsiynau
geometrygeometregebgeometregau
gramgrameggramau
graphgraffeggraffiau
heightuchdereguchderau
hexagonhecsagoneghecsagonau
horizontalllorweddolans
horizontal axisechelin lorweddolebechelinau llorweddol
hypotenusehypotenwseghypotenysau
infiniteanfeidraiddans
integercyfanrifegcyfanrifau
isosceles triangletriongl isosgelesegtrionglau isosgeles
lengthhydeghydoedd
line graphgraff llinelleggraffiau llinell
litrelitreglitrau
massmàsegmasau
meancymedregcymedrau
mediancanolrifegcanolrifau
metremetregmetrau
minimumisafswmegisafsymiau
minusminwsegminysau
multiplicationlluosiadeglluosiadau
multiplylluosibe
negative numberrhif negatifegrhifau negatif
oblique angleongl arosgoebonglau arosgo
obtuse angleongl aflemebonglau aflym
obtuse angled triangletriongl ongl aflemegtrionglau onglau aflym
octagon octagonegoctagonau
odd numberodrifegodrifau
ordertrefneb
parallelparalelans
pentagon pentagonegpentagonau
percentagecanranebcanrannau
perimeterperimedregperimedrau
pipieb
plusplwsegplysau
pointpwyntegpwyntiau
power of 10pwerau o 10
prime numberrhif cysefinegrhifau cysefin
proportioncyfranneddegcyfranneddau
pyramidpyramidegpyramidiau
radiusradiwsegradiysau
ratiocymharebegcymarebau
rectanglepetryalegpetryalau
reflex angleongl atblygeb
right angleongl sgwâreb
right-angled triangletriongl ongl sgwâregtrionglau ongl sgwâr
scalegraddfaebgraddfeydd
seroseroegseroau
spheresffêregsfferau
squaresgwâregsgwariau
statisticystadegynegystadegau
subtracttynnube
sumswmegsymiau
triangletrionglegtrionglau
unitunedebunedau
variablenewidynegnewidynnau
verticalfertigolans
vertical axisechelin fertigolebechelinau fertigol
volumecyfaintegcyfeintiau
weightpwysauell
widthlledeglledau
zeroseroegseroau