Termau Sylfaenol Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

Dyma restr o dermau sylfaenol ar gyfer Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu yn Gymraeg: