Termau Sylfaenol Trin Gwallt a Harddwch

Dyma restr o rai o dermau sylfaenol Trin Gwallt a Harddwch:

acidasidegasidau
aftercareôl-ofaleg
alice bandband alysegbandiau alys
baldmoelans
barberbarbwregbarbwyr
beardbarfegbarfau
beauty therapytherapi harddwcheg
bladellafnegllafnau
bleachcannyddegcanyddion
blow drychwythsychube
brushbrwshegbrwshys
brushbrwsiobe
clippersclipwyrell
colouringlliwiobe
combcribegbcribau
combcribobe
conditionercyflyryddegcyflyrwyr
creamhufeneghufenau
curlcyrliobe
curlcwrlegcyrlau
curlercyrliwregcyrlwyr
curlycyrliogans
cuttorribe
cuttoriadegtoriadau
cut and blow drytorri a chwythsychube
cuticlecwtigleglluosog
dandruffcen peneg
dry trimtrim sychegtrimiau sych
drying timeamser sychuegamseroedd sychu
facial hairblew’r wynebell
false nailewin ffugegewinedd ffug
foamewynegewynnau
fringeffrinjegffrinjiau
gelgeleggeliau
guardgardeggardiau
hairblewynegblew
hairgwallteggwalltiau
hair colourlliw gwallteglliwiau gwallt
hair colouringlliwio gwalltbe
hair gelgel gwallteggeliau gwallt
hair netrhwyd walltebrhwydi gwallt
hair ornamenttlws gwalltegtlysau gwallt
hair pinpin gwalltegpinnau gwallt
hair ringmodrwy walltebmodrwyon gwallt
hair straightenersythwr gwalltegsythwyr gwallt
hair styliststeilydd gwalltegsteilwyr gwallt
hair washgolchi gwalltbe
haircuttorri gwalltbe
haircuttoriad gwalltegtoriadau gwallt
hairdressertriniwr gwalltegtrinwyr gwallt
hairdressingtrin gwalltbe
hairdressing salonsalon trin gwalltegsalonau trin gwallt
hairdryersychwr gwalltegsychwyr gwallt
hairlinellinell y gwallteb
hairspraychwistrell walltebchwistrelli gwallt
hairstylesteil gwalltegsteiliau gwallt
hand-held mirrordrych llawegdrychau llaw
highlightsblaenoleuadauell
lipstickminlliwegminlliwiau
long hairgwallt hireggwalltiau hir
looksnplpryd a gwedd
lotiontrwythegtrwythau
make-upcolureg
mirrordrychegdrychau
moisturizelleithiobe
moisturizerlleithyddeglleithyddion
moussemŵsegmŵsys
moustachemwstashegmwstashys
nailewinegewinedd
nail artcelf ewineddeb
nail paintpaent ewineddegpaentiau ewinedd
nail paintingpaentio ewineddbe
nail technologytechnoleg ewineddeb
napegwegileggwegiliau
oilyseimlydans
ointmenteliegelïau
partingrhaniadegrhaniadau
partingrhannube
plaitplethube
plaitplethebplethau
ponytailcynffonebcynffonau
razorraselebraseli
rinserinsegrinsiau
rinserinsiobe
rootgwreiddyneggwreiddiau
scalpcroen peneg
scissorssiswrnegsisyrnau
shampoosiampŵegsiampŵau
shampoosiampŵiobe
short hairgwallt byreggwalltiau byr
sideburnscernflewell
spraychwistrellebchwistrelli
stylesteiliobe
stylesteilegsteiliau
thinteneuobe
thintenauans
tonggefeleggefeiliau
trimtrimiobe
trimtrimegtrimio
washgolchibe
wavetonebtonnau
wavytonnogans
waxcwyrobe
waxcwyregcwyrau
wet trimtrim gwlybegtrimiau gwlyb