Gwybodaeth

Mae Canllawiau ar gyfer defnyddio’r geiriadur hwn, ynghyd â’r egwyddorion a’r dulliau a ddilynwyd wrth ei lunio i’w cael ar y dudalen Canllawiau.

Caiff rhestr o’r newidiadau i dermau ei chynnal ar y dudalen Newidiadau a fydd yn cael ei diweddaru’n gyson.

Am ragor o wybodaeth, ac er mwyn cysylltu ynglŷn â thermau sy’n ymwneud ag addysg cyfrwng Cymraeg yng Nghymru, ymwelwch â’r dudalen Cysylltu.