fideo

Dyma fideo hwyliog sy’n dangos sut i ddefnyddio adnoddau fydd yn eich helpu wrth ddefnyddio eich Cymraeg! Datblygwyd yr adnoddau hyn gan dîm Uned Technolegau Iaith, Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor ac maen nhw ar gael yn rhad ac am ddim!